Text: Elisenda Guiu

Direcció: Pepa Fluvià
Interpretació: Vanessa Margó, Isidre Montserrat

Representada durant l’Agost del 2013 als Miniteatres


Miniteatres

 


sindria-melo-2